Hotline 0949411317

1. Sự chấp thuận:

Bằng việc cung cấp thông tin khi sử dụng website osaka.vn khách hàng đồng ý rằng thông tin cá nhân của mình sẽ được thu thập, sử dụng theo chính sách này. Nếu khách hàng không đồng ý với chính sách này, hãy dừng việc cung cấp thông tin cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo khách hàng biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ nhằm phục vụ cho các mục đích sau đây:

 • Đơn hàng: để tạo lập và xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng;
 • Duy trì tài khoản: để tạo và duy trình tài khoản đăng nhập của khách hàng với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của khách hàng;
 • Dịch vụ người tiêu dùng, dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của khách hàng;
 • Cá nhân hóa: chúng tôi có thể tổng hợp lại dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn với các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
 1. Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng trên website osaka.vn

 2. Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá nhân hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới

 3. Để điều chỉnh những giới thiệu sản phẩm/quảng cáo phù hợp với sự quan tâm của khách hàng.

 • An ninh: Phục vụ cho các mục đích xác thực tài khoản nhằm ngăn ngừa các hoạt động phá hủy/giả mạo tài khoản của khách hàng.
 • Theo quy định của pháp luật: tùy quy định của pháp luật theo từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của khách hàng vào những mục đích được nêu trong Mục 2 của chính sách này.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu huỷ bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ luôn được bảo mật trên website osaka.com.vn

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: 

Chúng tôi - Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Toàn Thịnh Phát là tổ chức trực tiếp tiếp cận với thông tin của khách hàng và cam kết sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định bảo đảm an ninh và an toàn thông tin của khách hàng.

 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website osaka.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin này trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi luôn yêu cầu rằng bên thứ ba này phải tuân thủ mọi quy định về việc bảo vệ thông tin có liên quan đến khách hàng.

 • Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của khách hàng trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, việc cung cấp thông tin sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, chia tách, hợp nhất một phần hoặc toàn bộ công ty thì cá nhân/tổ chức mua sẽ có quyền tiếp quản và truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân của khách hàng.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

 • Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

- Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Toàn Thịnh Phát

- Được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309863756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/03/2010.

- Trụ sở chính: 33 Trần Quý Khoách, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM

 • Thông tin liên hệ:

- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

 • Số điện thoại: 0949411317

 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@osaka.com.vn

7. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân:

 • Khách hàng có quyền cung cấp/sửa đổi/bổ sung/huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ thời điểm nào.

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.